Day 2 opening keynote by Tom Burns, ‎SVP, Dell EMC Networking and Solutions

Day 2 opening keynote by Tom Burns, ‎SVP, Dell EMC Networking and Solutions